Skip to main content

Go Search
Trang chủ
Văn kiện cơ bản của WTO
Tiếp cận thị trường
Vòng Doha
WTO - Hỏi và Đáp
Góp ý thông báo
Đăng ký thành viên
English
  
> Vòng DOHA > Diễn biến đàm phán quy tắc trong khuôn khổ vòng Doha  

Vòng DOHA: Diễn biến đàm phán quy tắc trong khuôn khổ vòng Doha

Title Original

Diễn biến đàm phán quy tắc trong khuôn khổ vòng Doha 

Body

Ngày 19/12/2008 Đại sứ Valles-Galmez, Chủ tịch nhóm đàm phán Quy tắc của vòng Doha đã tham gia bản dự thảo mới về sửa đổi Hiệp định Chống bán phá giá và Hiệp định Trợ cấp và các biện pháp đối kháng. Các dự thảo này phản ánh cách tiếp cận mới (bottom-up) do ông Chủ tịch đưa ra, đó là cách giải quyết vấn đề vướng mắc thay vì đi từ vấn đề tổng thể đến cụ thể như trước đây. Ở các dự thảo này, ông Chủ tịch nêu ra những vấn đề mà ý kiến các thành viên còn trái ngược nhau chứ không đưa ra sửa đổi nội dung các Hiệp định.

 

Do những ý kiến trái ngược nhau của các thành viên về trợ cấp thủy sản đều là những vấn đề cơ bản liên quan đến khái niêmk và kết cấu của các quy phạm đang được xây dựng, ở dự thảo mới này, ông Chủ tịch đã đưa ra hướng dẫn (roadmap) để tiếp tục đàm phán trợ cấp thủy sản. Bản hướng dẫn của ông chủ tịch nêu ra những câu hỏi và vấn đề mấu chốt cần lời giải để tiếp tục đàm phán.

 

Các phiên họp về đàm phán quy tắc đã được tổ chức vào tuần đầu tiên 2/2009 để các thành viên cho ý kiến về dự thảo mới này và các tiếp cận mới về trợ cấp thủy sản. Các phiên họp về trợ cấp thủy sản được tổ chức vào cuối tháng 3/2009.

 

  1. Đàm phán sửa đổi Hiệp định Chống bán phá giá (AD)

Về sửa đổi Hiệp định (AD), nhìn chung, từ trước đến nay ý kiến các thành viên rất khác nhau về những vấn đề cần sửa đổi như sau:

(1): Phương pháp quy về không “zero-ing” trong việc tính toán biên độ phá giá

(2): Phạm vi sản phẩm thuộc diện xem xét (prod-uct under consideration)

(3): quy tắc đánh thuế thấp hợn (lesser duty rule)

(4): Lợi ích cộng đồng (public inerest)

(5): Đối xử khác biệt và đặc biệt dành cho các thành viên đang phát triển

(6): Lẩn tránh thuế chống bán phá giá (circumvent-tion)

(7): Rà soát cuối cùng

 

Do chưa có vấn đề nào đạt được thống nhất ý kiến của các thành viên, dự thảo lần này không đưa ra nội dung nào mới hơn so với lần trước, ông Chủ tịch tiếp cận khá thận trọng, những vấn đề gây tranh cãi được đề cập trong ngoặc, đồng thời các quan điểm trái ngược nhau về những vấn đề này cũng được đưa vào dự thảo để các thành viên cho ý kiến. Nhiều thành viên như: Brazil, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Indonesia, Việt Nam đều cho rằng phương pháp zero-ing hoàn toàn không phù hợp với các nguyên tắc của hệ thống thương mại đa phương và đây là vấn đề quan trọng nhất cần giải quyết triệt để trong đàm phán sửa đổi Hiệp định AD.

 

Ngoài ra, khá nhiều thành viên đã nêu quan ngại về tình hình khủng hoảng kinh tế thế giới, xu hưởng bảo hộ sản xuất và gia tăng nguy cơ lạm dụng các biện pháp chống bán phá gia trong thời gian tới. Các thành viên cho rằng việc sửa đổi Hiệp định AD cần đảm bảo sự cân bằng giữa quyền lợi và nghĩa vụ của các nước thành viên. EU cho rằng đàm phán này khó có thể đạt được thỏa thuận trọn gói mà cần giải quyết vấn đề còn để trong ngoặc. Riêng Hoa Kỳ, do đợi chỉ đạo từ chính quyền mới nên không có ý kiến cụ thể ở phiên này.

 

  1. Đàm phán sửa đổi Hiệp định về trợ cấp các biện pháp đối kháng (SCM)

Đây là lần đầu tiên ông Chủ tịch mời tất cả các thành viên tham gia phiên đàm phán về sửa đổi Hiệp định SCM (các phiên trước chỉ 7 thành viên tham gia là Hoa Kỳ, Úc, EU, Canada, Brazil, Trung Quốc và Ấn Độ được mời tham gia). Do còn nhiều ý kiến trái ngược nhau về vấn đề trợ cấp tài liệu về sửa đổi Hiệp định SCM do ông Chủ tịch nhóm đàm phán đưa ra thảo luận ở phiên này không đề xuất thêm sửa đổi nào so với dự thảo lần trước mà chỉ liệt kê những nội dung đang còn tranh luận ở trong ngoặc vuông. Ông chủ tịch cũng thông báo không có ý định tiến hành trao đổi chi tiết về những nội dung sửa đổi Hiệp định tại phiên này mà đề nghị các thành viên cho ý kiến về cách tiến hành đàm phán và hướng xử lý các vấn đề đang tranh cãi về trợ cấp. Ý kiến các thành viên chủ yếu tập chung vào các vấn đề sau:

 

Đề nghị ông Chủ tịch từ nay trở đi mở rộng thành phần tham gia để các thành viên (đặc biệt là các thành viên đang phát triển) được phát biểu ý kiến của mình (vì trước đây đàm phán SCM chỉ được tổ chức phạm vi hẹp, do đó các nước đang phát triển không có cơ hội tham gia ý kiến).

 

Hiệp định SCM hiện tại (kết quả của Vòng Uruguay) là một hiệp định cân đối được quyền của các nước xuất khẩu và nhập khẩu, trong khi đó, dự thảo mới đưa ra những bổ sung làm mất cân đối các quyền lợi trên, gây bất lợi cho các nước đang phát triển, các thành viện đề nghị sửa đổi các Hiệp định phải cân nhắc đến quyền lợi của các nước đang phát triển.

 

Ngoài ra, một số thành viên đang phát triển (Ả rập Saudi, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất, Cô Oét, Trung Quốc, Ấn độ) còn có những ý kiến cụ thể như sau:

 

Phản đối quy định xác định mức độ trợ cấp dựa vào giá ở thị trường nước ngoài trong trường giá hàng hóa hoặc dịch vụ trong nước do chính phủ ấn định (Điều 14.1.d của dự thảo) vì quy định này sẽ dẫn đến tùy tiện áp đặt cách tính trợ cấp của cơ quan điều tra của nước nhập khẩu, gây bất lợi cho nhà xuất khẩu.

 

Tương tự, các thành viên này cũng cho rằng nước nhập khẩu dựa vào giá thế giới để tính giá trợ cấp khi giá trong nước bị bóp méo (chú thích 46 ở điều 14.2) sẽ gây bất lợi cho nhà xuất khẩu (tương tự như về kinh tế phi thị trường trong điều tra chống bán phá giá mà Hoa Kỳ và EU đang áp dụng với các hàng xuất khẩu của Việt Nam).

 

Một vấn đề gây tranh cãi nữa là một số thành viên coi việc cho vay hoặc bảo lãnh của chính phủ thực hiện thông qua các tổ chức kinh doanh thua lỗ lâu dài hoặc cấp vốn cho các doanh nghiệp nhà nước hoạt động không hiệu quả hoặc khó có khả năng trả nợ cũng như một hình thức trợ cấp.

 

Cũng như trong đàm về phán chống bán phá giá, tại phiên đàm phán này Hoa Kỳ không có ý kiến cụ thể.

 

  1. Đàm phán về trợ cấp thủy sản

 

Dự thảo quy định về cấm trợ cấp thủy sản đã được đưa ra từ các phiên trước. Tuy nhiên, cho đến nay quan điểm của các thành viên rất khác nhau, các nước phát triển muốn hạn chế hoặc cấm trợ cấp nhằm phát triển đội tàu khai thác xa bờ trong khi các nước đang phát triển lại muốn có sự linh hoạt nhất định nhằm mục tiêu phát triển. Để đổi lại đàm phán sau một thời gian ngưng trệ, ông Chủ tịch nhóm đàm phán quy tắc thay vì đưa ra nhóm giải pháp mới về trợ cấp thủy sản, đã đưa ra cách tiếp cận mới bằng danh mục câu hỏi nhằm lấy ý kiến của các thành viên về quy định cấm trợ cấp thủy sản. Qua trả lời các câu hỏi này, các thành viên phải nêu rõ quan điểm của mình về từng nội dung trong dự thảo về Trợ cấp thủy sản, chẳng hạn: các hình thức trợ cấp thủy sản nào không nên cấm và giải thích lý do? Những đối xử đặc biệt và khác biệt cho các nước đang phát triển cần áp dụng trong phạm vi nào, trong điều kiện như thế nào? Những hình thức trợ cấp nào được coi là ngoại lệ đối với quy định cấm trợ cấp thủy sản và lý do tại sao? Nên áp dụng trong điều kiện nào?...

 

Tại phiên đàm phán lần này, ông Chủ tịch chưa yêu cầu các thành viên thảo luận về từng nội dung cụ thể trong dự thảo về Trợ cấp thủy sản mà đề nghị các thành viên cho ý kiến về cách tiếp cận mới mà ông đưa ra (trả lời câu hỏi về những vấn đề cốt lõi của trợ cấp thủy sản) và quan điểm chung về vấn đề trợ cấp thủy sản. Hầu hết các nước đều ủng hộ cách tiếp cận này.

 

Các nước nhấn mạnh việc cần thiết phải cân nhắc đến việc xây dựng về S&D cho các nước đang phát triển một cách hiệu quả và hợp lý trong đàm phán trợ cấp thủy sản đồng thời đề nghị tham gia chính thức vào các phiên đàm phán về trợ cấp chung.

Nguồn: Xuân Hải, tổng hợp

Expires

 
Attachments
Created at 18/06/2009 15:22  by hainx 
Last modified at 18/06/2009 15:22  by hainx 

ỦY BAN QUỐC GIA VỀ HỢP TÁC KINH TẾ QUỐC TẾ
Số 2 Phạm Sư Mạnh, Hà Nội, Việt Nam
ĐT: (043) 8262549 - Fax: (043) 9348959
Email:
NCIEC@MOIT.GOV.VN

Cổng thông tin được xây dựng với hỗ trợ của Dự án MUTRAP II do Liên minh châu Âu tài trợ